PIU rozpoczyna współpracę z PAIiIZ

14 września 2009
/
Aktualności

Polska Izba Ubezpieczeń nawiązała współpracę z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych. PIU przygotowała raport – „Rynek ubezpieczeniowy w Polsce w 2008 rok.

Prace PIU nad nową ustawą o usługach turystycznych

/
Aktualności

Polska Izba Ubezpieczeń popiera pomysł utworzenia Funduszu Zabezpieczeń Turystycznych (FZT) – mechanizmu chroniącego klientów biur podróży przed nieuczciwymi organizatorami wycieczek. Fundusz taki oparty byłby o składki wpłacane przez wszystkich touroperatorów. Składka uzależniona będzie od rodzaju usługi – najwięcej płaconoby za klienta wysłanego na wyjazd czarterowy, mniej za klienta wysłanego na wycieczkę autokarową czy młodzieżową. System ten byłby uzupełnieniem obecnego modelu gwarancji udzielanych przez ubezpieczycieli komercyjnych. Gwarancje pozostałyby podstawą systemu.

Rusza sprawa przeciwko firmie Casus

/
Aktualności

Rozpoczęło się postępowanie sądowe ws. firmy Casus Dochodzenie Roszczeń Ubezpieczeniowych, która zdaniem Polskiej Izby Ubezpieczeń wprowadza klientów w błąd w swoich reklamach, podając nieprawdziwe informacje na temat zakładów ubezpieczeń. Sąd okręgowy w Warszawie nadał już sprawie sygnaturę II C 620/09.

KE oczekuje wyjaśnień od polskich władz ws. likwidacji odholowywania pojazdów bez OC

/
Aktualności

Komisja Europejska odpowiedziała Polskiej Izbie Ubezpieczeń na zawiadomienie wystosowane w dniu 1 czerwca br., w sprawie niezgodności z normami unijnymi polskiego prawa regulującego obowiązek posiadania przez kierowców obowiązkowych ubezpieczeń OC. PIU zaskarżyła do KE nowelizację Prawa o ruchu drogowym likwidującą prawo policji do odholowania pojazdu bez OC i nie wprowadzającą w jego miejsce żadnej innej sankcji.