Wszelkie zmiany w UFR powinny zaczekać do przeglądu Solvency II

28 kwietnia 2016
/
Solvency II Wiadomości

Zdaniem federacji skupiającej europejskich ubezpieczycieli i reasekuratorów Insurance Europe doszło do nieporozumienia wokół sposobu, w jaki aktualnie obliczane są zobowiązania w ramach Solvency II, w tym stopy dyskontowe. Można odnieść wrażenie, że niektórzy obserwatorzy uważają, że Ostateczna Stopa Forward (UFR) […]

Solvency II w UK: 19 „tak” dla 19 ubezpieczycieli

17 grudnia 2015
/
Solvency II Wiadomości

Prudential Regulatory Authority, brytyjski nadzorca, opublikował listę 19 ubezpieczycieli życiowych i majątkowych, których modele wewnętrzne mogą być stosowane od 1 stycznia w ramach Solvency II. Na liście znaleźli się m.in. Aviva, Prudential, RSA, Aspen, Amlin i Society of Lloyd’s. „Jest […]

Stanowisko w procesie konsultacji EIOPA w sprawie rewizji infrastruktury w ramach Solvency II

14 września 2015
/
Solvency II Wiadomości

Insurance Europe zajęła stanowisko w ramach procedury konsultacji zorganizowanych przez Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) w sprawie rekomendacji udzielonej Komisji Europejskiej w kwestii standardów wyznaczania i rekalibracji kategorii ryzyk infrastrukturalnych opisanych w dyrektywie Solvency II. W […]

Ubezpieczyciele pracują nad wdrożeniem Dyrektywy Solvency II

/
Solvency II Wiadomości

Europejscy ubezpieczyciele poczynili znaczne postępy w przygotowaniach do wdrożenia Solvency II przed końcem 2015 roku. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Insurance Europe, wielu z nich jest jednak bardzo zaniepokojonych presją, jakiej podlegają w związku z wymogami nakładanymi w ostatniej […]

Komentarze do wymogów sprawozdawczości dotyczących stabilności finansowej

29 czerwca 2015
/
Solvency II Wiadomości

15 maja Insurance Europe przedłożyła Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) propozycje w kwestii wymogów dotyczących stabilności finansowej.W trakcie jednego z poprzednich spotkań, które odbyło się w kwietniu, EIOPA stwierdził, że rozważy postulaty zgłaszane w tej sprawie […]

EIOPA publikuje pierwsze wytyczne Solvency II

20 lutego 2015
/
Solvency II Wiadomości

European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) udostępniło pierwszy zestaw wytycznych do Solvency II w tłumaczeniu na oficjalne języki Unii Europejskiej. Pierwsza transza dokumentów obejmuje 19 wytycznych.Wytyczne dotyczą takich obszarów zagadnień, jak: wycena rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, granice umów, środki własne, ryzyka, […]

A.M. Best wobec stress testów EIOPA

9 stycznia 2015
/
Solvency II Wiadomości

Według A.M. Best jest za wcześnie, aby wyciągać negatywne wnioski z wyników stress testów ogłoszonych ostatnio przez European Insurance and Occupational Pensions Authority. Agencja nie zamierza w związku ze stress testami przeprowadzać rewizji ratingów. A.M. Best podkreśliło, że według wytycznych […]

EIOPA publikuje drugą partię wytycznych

17 grudnia 2014
/
Solvency II Wiadomości

W dniu 4 grudnia przedstawiciele branży (Insurance Europe, CFO Forum i CRO Forum oraz AMICE) spotkali się z przedstawicielami EIOPA w celu omówienia drugiej partii wytycznych do Solvency II, które zostały opublikowane 2 grudnia na potrzeby konsultacji społecznych.EIOPA powiadomiła, że […]