28 stycznia 2008

11 września 2009
/

Drugie spotkanie podsumowywujące “Sygnały z rynku” odbyło się 28  Stycznia 2008.Zostały poruszone następujące kwestie:Panel 1: Uaktualnienie postępu prac nad Solvency II i znaczenie Czwartego Badania Ilościowego QIS4.Panel 2: Implementacja zasady proporcjonalności, zwłaszcza w odniesieniu do SME.Panel 3: Wypłacalność GrupPanel 4: […]

21 czerwca 2006

/

Pierwsze spotkanie podsumowywujące “Sygnały z rynku” odbyło się 21 Czerwca 2006.Zostały poruszone następujące kwestie:Panel 1: Uaktualnienie postępu prac CEIOPS nad Solvency IIPanel 2: Wpływ Solvency II na udziałowców oraz ubezpieczonychPanel 3: Wpływ Solvency II na produkty i rynki ubezpieczeniowePanel 4: […]