Polska Izba Ubezpieczeń jest organizacją samorządu branżowego reprezentującą wszystkie zakłady ubezpieczeń działające w Polsce. Do podstawowych zadań PIU należy wspieranie ustawodawcy w zakresie kształtowania prawa asekuracyjnego. Izba prowadzi także działania mające na celu zwiększenie świadomości ubezpieczeniowej społeczeństwa oraz prowadzenie wielostronnego dialogu na rzecz rozwoju sektora ubezpieczeń w naszym kraju.

Polska Izba Ubezpieczeń działa od 1990 roku.

 

 

Misja Izby 

Dla precyzyjnego określenia celów, jakie przyświecają PIU w działaniach na rzecz rynku, sformułowana została misja Izby.

Dbając o wysoką jakość i wizerunek polskiego rynku ubezpieczeniowego
Polska Izba Ubezpieczeń jako reprezentant ubezpieczycieli
dokłada wszelkich starań
w celu ochrony i polepszenia warunków ich funkcjonowania.

Wiedza

Jednym z najważniejszych zadań PIU jest dzielenie się wiedzą ubezpieczeniową.

Izba dzieli się nią poprzez:

  • konferencje i seminaria,
  • analizy i raporty,
  • publikacje

PIU członkiem CEA

 
Polska Izba Ubezpieczeń od 1998 r. jest członkiem CEA (Comite Europeen des Assurances).

Organizacja ta zrzesza izby i związki ubezpieczeniowe z 33 europejskich krajów. Funkcjonuje już od 52 lat i cały ten okres integruje działania partnerów z wszystkich stron starego kontynentu.