Listy ze strony Kancelarii Prezydenta RP oraz Ministerstwa Gospodarki

Poniżej dostępne są listy przesłane na ręce organizatorów I Kongresu PIU ze strony Kancelarii Prezydenta RP oraz Ministerstwa Gospodarki.

List z Kancelarii Prezydenta RP
List z Ministerstwa Gospodarki