W dniach 6-7 maja 2015 r. w hotelu Sheraton w Sopocie odbył się III Kongres Polskiej Izby Ubezpieczeń. Było to wyjątkowe forum dyskusji i wymiany doświadczeń na temat kluczowych zagadnień dotyczących rynku ubezpieczeniowego. Kongres był miejscem nie tylko merytorycznej debaty, ale również integracji środowiska ubezpieczeniowego.

List Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Pan Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej, przesłał na ręce Grzegorza Prądzyńskiego, prezesa zarządu PIU list, w którym podkreśla rolę Kongresu PIU, jako znakomitego miejsca debaty o problemach i znaczeniu ubezpieczeń w dzisiejszym świecie.

Pełna treść listu