Adres:AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Wołoska 5 02-675 Warszawa
Telefon:0 22 451-19-81 fax 0 22 451-19-29, 0 22 451-19-99
Data Rozpoczęcia Działalności:2000-05-10
Data Wydania Zezwolenia:1999-12-24
E-mail: info@aegon.pl
Adres Witryny:http://www.aegon.pl/
Adres:AWP P&C S.A. Oddział w Polsce Domaniewska 50 B 02-672 Warszawa
Telefon:0 22 522-25-00, fax 0 22 522-28-21
Data Rozpoczęcia Działalności:2004-02-25
Data Wydania Zezwolenia:2003-12-30
E-mail: sekretariat@mondial-assistance
Adres Witryny:http://www.mondial-assistance.pl/
Adres:Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji ALLIANZ Polska S.A. Rodziny Hiszpańskich 1 02-685 Warszawa
Telefon:224 224 224
Data Rozpoczęcia Działalności:1997-03-01
Data Wydania Zezwolenia:1996-11-14
Adres Witryny:http://www.allianz.pl/
Adres:Towarzystwo Ubezpieczeń ALLIANZ Życie Polska S.A. Rodziny Hiszpańskich 1 02-685 Warszawa
Telefon:224 224 224
Data Rozpoczęcia Działalności:1997-12-05
Data Wydania Zezwolenia:1997-03-28
Adres Witryny:http://www.allianz.pl/
Adres:ATRADIUS Credito Y Caucion S.A. De Seguros Y Reaseguros Spółka Akcyjna Oddział w Polsce ul. Prosta 70 00-838 Warszawa
Telefon:0 22 395 43 24, fax 0 22 395 43 95
Data Rozpoczęcia Działalności:-
Data Wydania Zezwolenia:-
E-mail: -
Adres Witryny:www.atradius.pl
Adres:AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. ul. Inflancka 4b 00-189 Warszawa
Telefon:0 22 557-49-12 , fax 0 22 557-49-22 infolinia 0801 888 444
Data Rozpoczęcia Działalności:1992-09-08
Data Wydania Zezwolenia:1991-09-06
E-mail: bok@aviva.pl
Adres Witryny:http://www.aviva.pl/
 
Adres:AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA ul. Inflancka 4b 00-189 Warszawa
Telefon:0 22 557-40-50, fax 0 22 557-40-90, infolinia 0-801-888-444
Data Rozpoczęcia Działalności:1992-11-01
Data Wydania Zezwolenia:1991-09-06
E-mail: bok@aviva.pl
Adres Witryny:http://www.aviva.pl/
Adres:AXA France IARD SA Oddział w Polsce ul. Prosta 68 00-838 Warszawa
Telefon:
Data Rozpoczęcia Działalności:-
Data Wydania Zezwolenia:-
E-mail: -
Adres Witryny:
Adres:AXA France Vie SA Oddział w Polsce ul. Prosta 68 00-838 Warszawa
Telefon:
Data Rozpoczęcia Działalności:-
Data Wydania Zezwolenia:-
E-mail: -
Adres Witryny:
Adres:BALCIA Insurance SE Spółka Europejska, Oddział w Polsce Aleje Jerozolimskie 136 02-305 Warszawa
Telefon:
Data Rozpoczęcia Działalności:-
Data Wydania Zezwolenia:-
E-mail:info@balcia.pl
Adres Witryny:www.balcia.pl
 
Adres:Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ul. Inflancka 4b 00-189 Warszawa
Telefon:801 888 188
Data Rozpoczęcia Działalności:2008-10-09
Data Wydania Zezwolenia:2008-06-06
Adres Witryny:http://www.santander.aviva.pl/
Adres:Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Inflancka 4b 00-189 Warszawa
Telefon:801 888 188
Data Rozpoczęcia Działalności:2008-10-09
Data Wydania Zezwolenia:2008-06-06
Adres Witryny:http://www.santander.aviva.pl/
Adres:CREDENDO Short-term EU Risks, Oddział w Polsce ul. Inflancka 4C 00-189 Warszawa
Telefon:
Data Rozpoczęcia Działalności:2014-12-01
Data Wydania Zezwolenia:2014-12-01
E-mail:
Adres:CARDIF-ASSURANCES RISQUES DIVERS S.A. Oddział w Polsce pl. Piłsudskiego 2 00-073 Warszawa
Telefon:0 22 529-01-23 fax 0 22 529-01-11
Data Rozpoczęcia Działalności:2001-09-01
Data Wydania Zezwolenia:2001-05-29
E-mail: cardif@cardif.pl
Adres Witryny:http://www.cardif.pl/
 
Adres:Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. pl. Piłsudskiego 2 00-073 Warszawa
Telefon:0 22 529-01-23, fax 0 22 529-01-11
Data Rozpoczęcia Działalności:1998-05-01
Data Wydania Zezwolenia:1998-01-22
E-mail: cardif@cardif.pl
Adres Witryny:http://www.cardif.pl/
Adres:CHUBB European Group Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce ul. Królewska 16 00-103 Warszawa
Telefon:22 452 39 99, fax: 22 452 39 89
Data Rozpoczęcia Działalności:2006-03-14
Data Wydania Zezwolenia:2006-03-14
E-mail:poland.office@chubb.com
Adres Witryny:http://www2.chubb.com/pl-pl/
 
Adres:COLONNADE Insurance Oddział w Polsce Marszałkowska 111 00-102 Warszawa
Telefon:022 545-85-15
Data Rozpoczęcia Działalności:2012-12-31
Data Wydania Zezwolenia: 2017-04-12
E-mail:bok@colonnade.pl
Adres Witryny:http://colonnade.pl/
Adres:COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSUANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR SA Oddział w Polsce (COFACE) Al. Jerozolimskie 136 02-305 Warszawa
Telefon:tel 0 22 465-00-00
Data Rozpoczęcia Działalności:2003-08-01
Data Wydania Zezwolenia:2003-06-26
E-mail: office-poland@coface.com
Adres Witryny:http://www.coface.pl/
Adres:COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A Vienna Insurance Group Al. Jerozolimskie 162 02-342 Warszawa
Telefon:0 22 501-60-00 fax 0 22 501-60-61
Data Rozpoczęcia Działalności:1990-11-22
Data Wydania Zezwolenia:1990-02-12
E-mail: centrala@compensa.com.pl
Adres Witryny:http://www.compensa.pl/
Adres:COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group Al. Jerozolimskie 162 02-342 Warszawa
Telefon:0 22 501-60-00 fax 0 22 501-60-61
Data Rozpoczęcia Działalności:1997-12-01
Data Wydania Zezwolenia:1997-09-30
E-mail: centrala@compensazycie.com.pl
Adres Witryny:http://www.compensa.pl/
Adres:CONCORDIA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń ul. S. Małachowskiego 10 61-129 Poznań
Telefon:0-61 858-48-00, fax 0-61 858-48-01
Data Rozpoczęcia Działalności:1997-02-10
Data Wydania Zezwolenia:1996-12-20
E-mail: office@grupaconcordia.pl
Adres Witryny:www.concordiaubezpieczenia.pl
Adres: Credendo XS Oddział w Polsce 00-189 Warszawa
Telefon:+48 22 108 12 55
Data rozpoczęcia działalności:
Data wydania zezwolenia:
E-mail:info-ste-pl@credendo.com
Strona internetowa:https://www.credendo.com/pl/
Adres:Credit Agricole TU S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
Telefon:71 35 49 009, 801 330 000
Data Rozpoczęcia Działalności:
Data Wydania Zezwolenia:2014-10-07
E-mail:
Adres Witryny:https://ca-ubezpieczenia.pl
 
Adres:Credit Agricole Życie TU S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
Telefon:71 35 49 009, 801 330 000
Data Rozpoczęcia Działalności:
Data Wydania Zezwolenia:
E-mail:
Adres Witryny:https://ca-ubezpieczenia.pl
Adres:Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych CUPRUM ul. M. Skłodowskiej - Curie 82 59-301 Lubin
Telefon:0-76 727-74-00 (01), fax 0-76 727-74-10
Data Rozpoczęcia Działalności:1994-12-09
Data Wydania Zezwolenia:1994-05-07
E-mail: sekretariat@tuw-cuprum.pl
Adres Witryny:http://www.tuw-cuprum.pl/
 
Adres:D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. ul. Żwirki i Wigury 18 02-092 Warszawa
Telefon:0 22 453-00-15 fax 0 22 453-00-19
Data Rozpoczęcia Działalności:2000-12-05
Data Wydania Zezwolenia:2000-09-18
E-mail: das@das.pl
Adres Witryny:http://www.das.pl/
 
Adres:Sopockie Towarszystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A. ul. Hestii 1 81-731 Sopot
Telefon:0-58 555-60-00 fax 0-58 555-60-01, infolinia 0 801 107 107
Data Rozpoczęcia Działalności:1991-07-01
Data Wydania Zezwolenia:1990-12-29
E-mail: poczta@hestia.pl
Adres Witryny:http://www.hestia.pl/
Adres:Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO HESTIA S.A. Hestii 1 81-731 Sopot
Telefon:0-58 555-60-00 , infolinia 0 801 107 107 fax 0-58 555-60-01
Data Rozpoczęcia Działalności:1997-08-01
Data Wydania Zezwolenia:1997-01-28
E-mail: poczta@hestia.pl
Adres Witryny:http://www.hestia.pl/
 
Adres:ERGO Reiseversicherung AG z siedzibą w Monachium działająca przez Oddział w Polsce al. Grunwaldzka 413 80-309 Gdańsk
Telefon:0 58-324-88-50, fax 0 58-324-88-51
Data Rozpoczęcia Działalności:2005-02-23
Data Wydania Zezwolenia:2004-12-01
E-mail:poczta@ergo-ubezpieczeniapodrozy.pl
Adres Witryny:https://www.ergo-ubezpieczeniapodrozy.pl/
Adres:Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. Domaniewska 50 B 02-672 Warszawa
Telefon:0 22 385-46-55 fax 0 22 385-48-80
Data Rozpoczęcia Działalności:2003-12-01
Data Wydania Zezwolenia:2003-02-10
E-mail: info@eulerhermes.pl
Adres Witryny:http://www.eulerhermes.pl/
 
Adres:Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław
Telefon:tel. 71 36 92 700, fax 71 36 92 707
Data Rozpoczęcia Działalności:1995-04-04
Data Wydania Zezwolenia:1994-11-07
E-mail: sekretariat@tueuropa.pl
Adres Witryny:http://www.tueuropa.pl/
Adres:Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław
Telefon:tel. 71 36 92 800, fax 71 36 92 707
Data Rozpoczęcia Działalności:2002-07-01
Data Wydania Zezwolenia:2002-01-17
E-mail: sekretariat@tueuropa.pl
Adres Witryny:http://www.tueuropa.pl/
Adres:GENERALI Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Postępu 15B 02-676 Warszawa
Telefon:0 22 543-05-00, fax 0 22 543-08-99
Data Rozpoczęcia Działalności:1999-10-01
Data Wydania Zezwolenia:1999-07-05
E-mail: centrumklienta@generali.pl
Adres Witryny:http://www.generali.pl/
Adres:Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. Postępu 15B 02-676 Warszawa
Telefon:0 22 543-05-00, fax 0 22 543-08-99
Data Rozpoczęcia Działalności:1998-09-18
Data Wydania Zezwolenia:1998-01-06
E-mail: centrumklienta@generali.pl
Adres Witryny:http://www.generali.pl/
Adres:INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Oddział w Polsce Chłodna 51 00-867 Warszawa
Telefon:022 575 94 00
Data Rozpoczęcia Działalności:2009-10-08
Data Wydania Zezwolenia:2009-10-08
E-mail: ipaoddzial@ipa.com.pl
Adres Witryny:http://www.ipa.com.pl/
Adres:Towarzystwo Ubezpieczeń INTER POLSKA S.A. Al. Jerozolimskie 142B 02-305 Warszawa
Telefon:0 22 333-77-33, infolinia 0-801-803-000
Data Rozpoczęcia Działalności:1992-12-01
Data Wydania Zezwolenia:1991-12-17
E-mail: interpolska@interpolska.pl
Adres Witryny:http://www.interpolska.pl/
Adres:Towarzystwo Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A. Al. Jerozolimskie 142B 02-305 Warszawa
Telefon:0 22 333-75-00, fax 0 22 333-75-01, infolinia 0 801-188-880
Data Rozpoczęcia Działalności:1997-11-01
Data Wydania Zezwolenia:1997-04-29
E-mail: interpolska@interpolska.pl
Adres Witryny:http://www.interpolska.pl/
Adres:INTERRISK S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Noakowskiego 22 00-668 Warszawa
Telefon:0 22 537-68-01 (do 03) fax 0 22 537-68-04 (05)
Data Rozpoczęcia Działalności:1994-09-01
Data Wydania Zezwolenia:1993-11-05
E-mail: sekretariat@interrisk.pl
Adres Witryny:http://www.interrisk.pl/
Adres:Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. ul. Krucza 50 00-025 Warszawa
Telefon:0 22 108-99-70
Data Rozpoczęcia Działalności:1991-06-01
Data Wydania Zezwolenia:1991-04-05
E-mail: kontakt@kuke.com.pl
Adres Witryny:http://www.kuke.com.pl/
Adres:Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Postępu 15 02-676 Warszawa
Telefon:0 22 444-44-00, fax 0 22 444-45-01
Data Rozpoczęcia Działalności:2003-01-14
Data Wydania Zezwolenia:2002-11-28
E-mail: biuro@link4.pl
Adres Witryny:http://www.link4.pl/
Adres:Lloyd's Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa
Telefon:22 370 16 18
Data Rozpoczęcia Działalności:-
Data Wydania Zezwolenia:-
E-mail: Ewa.Klobukowska@lloyds.com
Adres Witryny:www.lloyds.com
Adres:LMG Försäkrings AB Spółka Akcyjna Oddział w Polsce 02-676 Warszawa ul. Postępu 21C
Telefon:
Data Rozpoczęcia Działalności:
Data Wydania Zezwolenia:
E-mail:
Adres Witryny:http://www.luxmed.pl/
 
Adres:Lloyd's Insurance Company Societe Anonyme SA Oddział w Polsce ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa
Telefon:
Data Rozpoczęcia Działalności:2018-06-20
Data Wydania Zezwolenia:2018-06-20
E-mail:
Adres Witryny:
 
Adres:MEDICOVER Försäkrings A.B. (publ.) S.A. Oddział w Polsce Al. Jerozolimskie 96 00-807 Warszawa
Telefon:022 592-70-00 infolinia 0804-22-95-96, 041-95-96
Data Rozpoczęcia Działalności:2007-10-15
Data Wydania Zezwolenia:2007-01-31
E-mail: ubezpieczenia@medicover.pl
Adres Witryny:http://www.medicover.pl/klienciindywidualni
Adres:MetLife TUnŻiR S.A. Przemysłowa 26 00-450 Warszawa
Telefon:(48) 22 523 50 00 fax: (48) 22 523 54 44
Data Rozpoczęcia Działalności:listopad 1991
Data Wydania Zezwolenia:1990-10-30
E-mail:lifeinfo@metlife.pl
Adres Witryny:http://www.metlife.pl
Adres:Nationale Nederlanden TUnŻ S.A. ul. Topiel 12 00-342 Warszawa
Telefon:0 22 522-00-00, fax 0 22 522-11-11 801-20-30-40
Data Rozpoczęcia Działalności:1995-01-01
Data Wydania Zezwolenia:1994-08-02
E-mail:info@nn.pl
Adres Witryny:www.nn.pl
 
Adres:Nationale-Nederlanden TU SA ul. Topiel 12 00-342 Warszawa
Telefon:tel. 22 522 00 00 infolinia: 801 20 30 40 fax 22 522 11 11
Data Rozpoczęcia Działalności:
Data Wydania Zezwolenia:2016-10-04
E-mail:info@nn.pl
Adres witryny:www.nn.pl
 
Adres:Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. al. "Solidarności" 171 00-877 Warszawa
Telefon:22 427-47-53, fax: 48 22 417-10-71
Data Rozpoczęcia Działalności:2007-11-23
Data Wydania Zezwolenia:2007-09-27
E-mail: info@openlife.pl
Adres Witryny:http://www.openlife.pl/
Adres:Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji PARTNER S.A. ul. Bokserska 66 02-690 Warszawa
Telefon:0 22 534-56-00 fax. 0 22 541-81-01 (82-01)
Data Rozpoczęcia Działalności:1996-09-05
Data Wydania Zezwolenia:1996-04-26
E-mail: partner@partner.com.pl
Adres:PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa
Telefon:0 22 541 01 00, fax 0 22 541 01 01
Data Rozpoczęcia Działalności:
Data Wydania Zezwolenia:2015-03-10
E-mail:kontakt@pkoubezpieczenia.pl
Adres Witryny:http://pkoubezpieczenia.pl/
Adres:PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa
Telefon:0 22 541 01 00, fax 0 22 541 01 01
Data Rozpoczęcia Działalności:1994-07-01
Data Wydania Zezwolenia:1994-03-04
E-mail: kontakt@pkoubezpieczenia.pl
Adres Witryny:http://pkoubezpieczenia.pl/
 
Adres:Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ul. Rodziny Hiszpańskich 8 02-685 Warszawa
Telefon:22 203 27 01-02
Data Rozpoczęcia Działalności:2003-05-22
Data Wydania Zezwolenia:2002-12-23
E-mail: poczta@ubezpieczeniapocztowe.pl
Adres Witryny:http://ubezpieczeniapocztowe.pl/
Adres:Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8 02-685 Warszawa
Telefon:22 203 27 01-02
Data Rozpoczęcia Działalności:
Data Wydania Zezwolenia:
E-mail:poczta@ubezpieczeniapocztowe.pl
Adres Witryny:http://ubezpieczeniapocztowe.pl/
Adres:Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Kasprzaka 25 01-224 Warszawa
Telefon:22 230 23 03
Data Rozpoczęcia Działalności:
Data Wydania Zezwolenia:
E-mail:
Adres Witryny:https://polskigaztuw.pl/
Adres:Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie Kasprzaka 25 01-224 Warszawa
Telefon:22 230 23 03
Data Rozpoczęcia Działalności:
Data Wydania Zezwolenia:
E-mail:
Adres Witryny:https://polskigaztuw.pl/
Adres:TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych ul. Ogrodowa 58 00-876 Warszawa
Telefon: +48 22 58 25 777
Data Rozpoczęcia Działalności:
Data Wydania Zezwolenia:2015-11-03
E-mail:kancelaria@tuwpzuw.pl
Adres Witryny: http://tuwpzuw.pl
 
Adres:Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. Al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa
Telefon:0 22 329-30-00 fax. 0 22 329-30-10
Data Rozpoczęcia Działalności:1999-01-02
Data Wydania Zezwolenia:1998-10-29
E-mail:
Adres Witryny:http://www.unum.pl/
Adres:Prevoir-Vie Groupe Prevoir S.A. Oddział w Polsce ul. Emilii Plater 28 02-688 Warszawa
Telefon:0 22 572-80-00, fax 0 22 349-96-29
Data Rozpoczęcia Działalności:2001-06-01
Data Wydania Zezwolenia:2000-07-18
E-mail: prevoir@prevoir.pl
Adres Witryny:http://www.prevoir.pl/
Adres:Polskie Towarzystwo Reasekuracji S.A. Bytomska 4 01-612 Warszawa
Telefon:0 22 832-02-56
Data Rozpoczęcia Działalności:1996-09-10
Data Wydania Zezwolenia:1996-06-20
E-mail: info@polishre.com.pl
Adres Witryny:http://www.polishre.com.pl/
Adres:Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa
Telefon:0 22 582-20-00, fax 0 22 582-28-81
Data Rozpoczęcia Działalności:1947-01-03
Data Wydania Zezwolenia:1947-01-03
E-mail: poczta@pzu.pl
Adres Witryny:http://www.pzu.pl/
Adres:Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. ul. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa
Telefon:0 22 582-34-00, fax 0 22 582-34-01
Data Rozpoczęcia Działalności:1992-01-01
Data Wydania Zezwolenia:1991-12-20
E-mail: kontakt@pzuzycie.pl
Adres Witryny:http://www.pzuzycie.pl/
Adres:Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych REJENT LIFE ul. Mostowa 19 C/6 61-854 Poznań
Telefon:0-61 852-95-42 (3), fax 0-61 852-95-48
Data Rozpoczęcia Działalności:1995-10-19
Data Wydania Zezwolenia:1995-04-27
E-mail: tuw@rejentlife.com.pl
Adres Witryny:http://www.rejentlife.com.pl/
Adres:RGA International Reinsurance Company dac sp. z o.o.Oddział w PolsceDeloitte House al. Jana Pawła II 19 00-854 Warszawa
Telefon:+48 22 370 12 20, fax: +48 22 370 12 21
Data Rozpoczęcia Działalności:-
Data Wydania Zezwolenia:-
E-mail:-
Adres Witryny:www.rgare.com
Adres:SALTUS Towarzystwo Ubezpieczań Wzajemnych ul.Władysława IV 22 81-743 Sopot
Telefon:0-58 770 36 90, 0 801 888 666
Data Rozpoczęcia Działalności:1996-02-24
Data Wydania Zezwolenia:1995-02-27
E-mail: info@saltus.pl
Adres Witryny:www.saltus.pl
 
Adres:SIGNAL IDUNA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Przyokopowa 31 01-208 Warszawa
Telefon:801 120 120 + 48 22 50 56 506
Data Rozpoczęcia Działalności:2002-02-11
Data Wydania Zezwolenia:2001-08-03
E-mail: info@signal-iduna.pl
Adres Witryny:http://www.signal-iduna.pl/
 
Adres:Signal Iduna Życie Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Przyokopowa 31 01-208 Warszawa
Telefon:801 120 120 + 48 22 50 56 506
Data Rozpoczęcia Działalności:2001-10-25
Data Wydania Zezwolenia:2001-08-03
E-mail: info@signal-iduna.pl
Adres Witryny:http://www.signal-iduna.pl/
 
Adres:Vienna Life TU na Życie SA VIG ul. Cybernetyki 7 02-677 Warszawa
Telefon:0 22 332-17-00, fax. 0 22 332-17-01, infolinia 0 801 888 000
Data Rozpoczęcia Działalności:1999-09-24
Data Wydania Zezwolenia:1999-04-16
E-mail: info@viennalife.pl
Adres Witryny:http://www.viennalife.pl/
Adres:Saltus Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Władysława IV 22 81-743 Sopot
Telefon:0 58 550-97-28, fax 0 58 550-97-29
Data Rozpoczęcia Działalności:2000-10-02
Data Wydania Zezwolenia:1999-12-24
E-mail: info@saltus.pl
Adres Witryny:www.saltus.pl
 
Adres:Sogecap S.A. Oddział w Polsce ul. Plac Solny 16 50-062 Wrocław
Telefon:71 774 29 00
Data Notyfikacji:2011-06-27
E-mail:
Adres Witryny: http://www.societegenerale-insurance.pl
 
Adres:Sogessur S.A. Oddział w Polsce ul. Plac Solny 16 50-062 Wrocław
Telefon:71 774 29 00
Data Notyfikacji:2011-08-09
E-mail:
Adres Witryny:
Adres:Prudential International Assurance PLC SA Oddział w Polsce ul. Puławska 182 02-670 Warszawa
Telefon:801 30 20 10
Data Notyfikacji:2018-09-12
E-mail:
Adres Witryny:www.prudential.pl
 
 
Adres:TU Zdrowie ul. Śląska 21 81 - 319 Gdynia
Telefon:58 627 59 90  fax. 58 627 59 95
Data Rozpoczęcia Działalności:2010-09-28
Data Wydania Zezwolenia:2010-06-28
Adres Witryny:www.tuzdrowie.pl
Adres:Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych T.U.W ul. Raabego 13 02-793 Warszawa
Telefon:0 22 649-73-87, fax 0 22 649-73-89
Data Rozpoczęcia Działalności:1992-03-16
Data Wydania Zezwolenia:1991-10-10
E-mail: tuw@tuw.pl
Adres Witryny:http://www.tuw.pl/
 
Adres:Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ ul. Bokserska 66 02-690 Warszawa
Telefon:022 534-56-00 fax 0 22 432-58-55
Data Rozpoczęcia Działalności:2003-09-01
Data Wydania Zezwolenia:2003-07-25
E-mail: centrala@tuz.pl
Adres Witryny:http://www.tuz.pl/
 
Adres:UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa
Telefon:
Data Rozpoczęcia Działalności:1990-09-01
Data Wydania Zezwolenia:1990-02-12
E-mail: centrala@uniqa.pl
Adres Witryny:http://www.uniqa.pl/
 
Adres:UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa
Telefon:
Data Rozpoczęcia Działalności:1994-06-29
Data Wydania Zezwolenia:1994-03-23
E-mail: centrala@uniqa.pl
Adres Witryny:http://www.uniqa.pl/
 
Adres:Vereinigte Hagelversicherung VVaG Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Oddział w Polsce ul. Grunwaldzka 186a 60-166 Poznań
Telefon:
Data Rozpoczęcia Działalności:
Data Wydania Zezwolenia:
E-mail:info@vh-polska.pl
Adres Witryny:https://www.vh-polska.pl/
Adres:Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. Chmielna 85/87 00-805 Warszawa
Telefon:0 22 581-01-00, 0 22 581-09-00 fax 0 22 581-13-74 (75), infolinia 0 801 308 308
Data Rozpoczęcia Działalności:1920-09-01
Data Wydania Zezwolenia:1920-09-01
E-mail: sekprez@warta.pl
Adres Witryny:http://www.warta.pl/
 
Adres:Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. ul. Chmielna 85/87 00-805 Warszawa
Telefon:0 22 534-11-11, fax 0 22 534-13-00, infolinia 0 801 308 308
Data Rozpoczęcia Działalności:1995-09-01
Data Wydania Zezwolenia:1995-05-16
E-mail: centrala@warta-vita.com.pl
Adres Witryny:http://www.warta.pl/
 
Adres:Wiener TU S.A. VIG ul. Wołoska 22a 02-675 Warszawa
Telefon:22 469 60 00-01
Data Rozpoczęcia Działalności:1990-10-01
Data Wydania Zezwolenia:1990-01-31
E-mail: kontakt@wiener.pl
Adres Witryny:http://www.wiener.pl/