Polska Izba Ubezpieczeń od lat nagradza osoby i instytucje za ich pracę na rzecz samorządu branżowego oraz ogromny wkład w rozwój polskiego rynku ubezpieczeniowego. Odznakę „Zasłużony dla ubezpieczeń” można przyznać osobie fizycznej, zatrudnionej w zakładzie ubezpieczeń lub w instytucji ubezpieczeniowej, osobie pracującej na rzecz ubezpieczeń, w tym pracownikom naukowym zajmującym się problematyką ubezpieczeniową lub krzewieniem wiedzy o ubezpieczeniach oraz innym osobom fizycznym lub prawnym, krajowym i zagranicznym, które wniosły znaczący wkład w rozwój Ubezpieczeń w Polsce.

PIU przyznała także w 2000 r. oraz w 2005 r. nagrody z okazji X- oraz XV-lecia PIU. W 2000 oraz 2005 roku, najwybitniejsi przedstawiciele rynku zostali także uhonorowani orderami i odznaczeniami państwowymi przez prezydenta RP.

Odznaka „Za zasługi dla ubezpieczeń”

Odznaczeni w poszczególnych latach

Prezydent RP, Pan Bronisław Komorowski, odznaczył osoby szczególnie zasłużone dla rozwoju rynku ubezpieczeń w Polsce.

Krzyżami Oficerskimi Orderu Odrodzenia Polski odznaczeni zostali:

Pan Paweł Dangel
Pan Jan Rościszewski
Pan Piotr Śliwicki

Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski odznaczeni zostali:

Pani Beata Balas-Noszczyk
Pan Ryszard Bociong
Pan Andrzej Klesyk

Prezydent RP przyznał też kilkudziesięciu przedstawicielom rynku ubezpieczeniowego Krzyże Zasługi. Złotymi Krzyżami Zasługi odznaczeni zostali:

Pani Małgorzata Makulska
Pani Maria Płachta
Pan Stanisław Rorkowski
Pan Antoni Brański
Pan Marek Czerski
Pan Łukasz Kalinowski
Pan Dariusz Krzewina
Pan Marian Miziołek
Pan Marek Rundo
Pan Leszek Skop
Pani Agnieszka Smoleńska-Miciałkiewicz
Pani Ewa Stachura-Kruszewska
Pan Grzegorz Szatkowski

Srebrnymi Krzyżami Zasługi Odznaczeni zostali:
Pan Piotr Dzikiewicz
Pan Witold Jaworski
Pani Ewa Jezierewska
Pan Wacław Lewandowski
Pani Iwona Ochocka
Pan Rafał Stankiewicz
Pani Monika Woźniak-Makarska
Pan Wiesław Zaborowski

Brązowymi Krzyżami Zasługi odznaczeni zostali:
Pan Andrzej Gładysz
Pan Maciej Jankowski
Pani Hanna Karczewska-Czysz
Pan Andrzej Kinal
Pan Zygmunt Kostkiewicz
Pan Jarosław Piątkowski
Pan Konrad Rojewski
Pan Adam Uszpolewicz
Pani Anna Włodarczyk-Moczkowska

Medale XX-lecia PIU

Polska Izba Ubezpieczeń przyznała w dniu swojego jubileuszu odznaczenia branżowe, osobom, od lat współpracującym z PIU oraz społecznie wspierającym prace samorządu ubezpieczeniowego.

Specjalnymi medalami XX-lecia PIU uhonorowani zostali:

Pani Katarzyna Przewalska
Pan prof. Eugeniusz Kowalewski
Pan prof. Jerzy Handschke
Pan prof. Tadeusz Szumlicz
Pan Mariusz Wichtowski
Pan Leszek Czarnecki
Pan Michał Boni
Pan Józef Zych
Pan Andrzej Maciążek
Pan Marian Miziołek
Pan Stefan Kawalec
Pan Jean François de Vulpillieres

Polska Izba Ubezpieczeń przyznała w dniu swojego jubileuszu odznaczenia branżowe, osobom, od lat współpracującym z PIU oraz społecznie wspierającym prace samorządu ubezpieczeniowego.

Specjalnymi medalami XX-lecia PIU uhonorowani zostali:

Pani Katarzyna Przewalska
Pan prof. Eugeniusz Kowalewski
Pan prof. Jerzy Handschke
Pan prof. Tadeusz Szumlicz
Pan Mariusz Wichtowski
Pan Leszek Czarnecki
Pan Michał Boni
Pan Józef Zych
Pan Andrzej Maciążek
Pan Marian Miziołek
Pan Stefan Kawalec
Pan Jean François de Vulpillieres

Medale XV-lecia Polskiej Izby Ubezpieczeń otrzymali:

Jerzy Wysocki
Magdalena Barcicka
Ewa Beata Basiak
Andrzej Gładysz
Krzysztof Grzyliński
Łukasz Kalinowski
Grażyna Kosowicz-Pękala
Maria Kuchlewska
Dariusz Kupiecki
Bogusław Sosnowski
Grzegorz Szatkowski
Mariusz Wichtowski
Elżbieta Turkowska Tyrluk
Stanisław Rogowski
Piotr Gilowski
Marek Dąbrowski
Maria Jaźwiecka
Anna Arwaniti

Z okazji X-lecia Polskiej Izby Ubezpieczeń, Prezes PIU Jerzy Wysocki uhonorował następujące osoby i instytucje Dyplomami:

Danuta Wałcerz
Volker Henke
Krzysztof Jasiński
Krzysztof Jarmuszczak
Komenda Główna Policji
Andrzej Wojtyński

W 2005 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski nadał ordery i odznaczenia zasłużonym przedstawicielom rynku ubezpieczeniowego.Ordery i odznaczenia otrzymali:

Jerzy Wysocki – Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski

Kazimierz Bisek – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Zdzisław Brodecki – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Jan Durajczyk – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Kazimierz Ortyński – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Maria Kuchlewska – Złoty Krzyż Zasługi

Mirosława Olszewska – Srebrny Krzyż Zasługi

Grzegorz Szatkowski – Srebrny Krzyż Zasługi

Mariusz Wichtowski – Srebrny Krzyż Zasługi

Odznaczenia państwowe z okazji X-lecia PIU w 2000 r. otrzymali:

Janusz Staniszewski – Krzyż Oficerski OOP

Stanisław Stawarz  – Krzyż Oficerski OOP

Elżbieta Turkowska Tyrluk – Krzyż Kawalerski OOP

Andrzej Wojtyński  – Krzyż Kawalerski OOP

Paweł Dangel  – Złoty Krzyż Zasługi

Piotr Kaczanowski – Złoty Krzyż Zasługi

Eugeniusz Kowalewski  – Złoty Krzyż Zasługi

Mirosław Kowalski – Złoty Krzyż Zasługi

Tomasz Mintoft-Czyż  – Złoty Krzyż Zasługi

Jarosław Myjak  – Złoty Krzyż Zasługi

Hanna Napiórkowska  – Złoty Krzyż Zasługi

Piotr Śliwicki  – Złoty Krzyż Zasługi

Ewa Stachura-Kruszewska – Srebrny Krzyż Zasługi

Paweł Sypniewski  – Brązowy Krzyż Zasługi

1996 r.

Uchwałą Zebrania Przedstawicieli z dnia 16 września 1996 r. Odznaki przyznano następującym osobom:

1. Teresa Bukowska
2. Kazimierz Darul
3. Bohdan Dzięcioł
4. Zbigniew Stanisław Japkiewicz
5. Krzysztof Jasiński
6. Barbara Just
7. Barbara Kozierowska
8. Leon Kozicki
9. Józef Jakubowski
10. Tadeusz Langer
11. Jan Łopuski
12. Andrzej Wąsiewicz
13. Mirosław Zdanowski
14. Eugeniusz Stroiński
15. Redakcja Rzeczpospolitej

1997 r.

Uchwałą Zebrania Przedstawicieli z dnia 3 grudnia 1997 roku przyznano następującym osobom:

1. Anatol Adamski
2. Danuta Bentkowska
3. Krystyna Bilska
4. Halina Ćwiklewicz
5. Tomasz Fallach
6. Andrzej Geisler
7. Andrzej Jasiński
8. Barbara Kacprzak
9. Maciej Kisielewicz
10. Eugeniusz Kowalewski
11. Norbert Laskowski
12. Marianna Matejuk
13. Marian P. Miziołek
14. Kazimierz Mnich
15. Krystyna Nowosad
16. Tadeusz Paderewski
17. Maria Płachta
18. Jan Piątek
19. Jerzy Pietrzkiewicz
20. Stanisław Stawarz
21. Adam Szpunar
22. Elżbieta Turkowska-Tyrluk
23. Jerzy Weight
24. Andrzej Wojtyński
25. Henryk Wujec

1998 r.

Uchwałą Zebrania Przedstawicieli z dnia 18 grudnia 1998 Odznaki przyznano nastepujacym osobom:

1. Zdzisław Ambroziak
2. Maria Biernacka
3. Marek Binięda
4. Jan Byś
5. Georges J. Dourte
6. Jadwiga Dydycz
7. Michał Henryk Górski
8. Adam Jałosiński
9. Krzysztof Jarmuszczak
10. Piotr Jan Kaczanowski
11. Danuta Karwowska
12. Jerzy Kisilowski
13. Kazimierz Kurtyka
14. Janina Murzynowska
15. Maciej Nowak
16. Mariola Nowak
17. Zofia Pawlak-Borsuk
18. Maciej Przemyślak
19. Jakub Rosiak
20. Tadeusz Sangowski
21. Irena Skowronek
22. Ewa Stachura-Kruszewska
23. Janusz Staniszewski
24. Stefan Szcześniewski
25. Piotr Śliwicki
26. Franciszek Wala
27. Józef Wasilewski
28. Franciszek J. Zięba
29. Janusz Ziejewski

2002 r.

Uchwałą Zebrania Przedstawicieli PIU z dnia 17 maja 2000 roku Odznaki przyznano następującym osobom:

1. Maria Kuchlewska
2. Jan Kufel
3. Thomas Mintoft-Czyż
4. Bolesław G. Stanejko
5. Edward Szpyra
6. Mariusz Wichtowski
7. Jean-Francoise de Vulpillieres
8. Muzeum Ubezpieczeń w Krakowie

Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Zebrania przedstawicieli z dnia 3 października 2000 roku Odznaki przyznano następującym osobom:

1. Grażyna Brocka
2. Alojzy Choda
3. Stanisław Godlewski
4. Halina Grążewska
5. Emila Grzelak
6. Hanna Karczewska-Czysz
7. Wojciech Kopeć
8. Mirosław Kowalski
9. Franciszek Leszko
10. Jerzy Łańcucki
11. Kazimierz Ortyński
12. Zdzisław Puzio
13. Bogdan Słabiński
14. Jan Socha
15. Grzegorz Szatkowski
16. Marian Wiśniewski
17. Andrzej Wojdyło

Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli z dnia 3 października 2000 roku Odznaki przyznano następującym pracownikom TUiR Warta S.A.:

1. Elżbieta Abramiuk
2. Karol Pazera
3. Tadeusz Rut
4. Robert Stańczak
5. Alicja Stosio
6. Władysław Świdrów
7. Regina Trocewicz

2001 r.

1. Aneta Antkiewicz
2. Zdzisław Brodecki
3. Bogusław Buziński
4. Paweł Dangel
5. Jan Durajczyk
6. Grażyna Dymkowska-Goslings
7. Roman Fulneczek
8. Antoni Gołoś
9. Miron Jędraszko
10. Łukasz Kalinowski
11. Mieczysław Klimek
12. Jerzy Legieć
13. Marian Zbigniew Łohutko
14. Halina Maj
15. Małgorzata Makulska
16. Lech Michalik
17. Ryszard Micyk
18. Jarosław Myjak
19. Małgorzta Rudkowska
20. Jerzy Wielgórecki
21. Jarosław Wodejko
22. Polski Związek Motorowy

2002 r.

1. Ewa Beata Basiak
2. Krystyna Biesiadecka
3. Ryszard Bociong
4. Jan Bogutyn
5. Andrzej Bratkowski
6. Andrzej Gładysz
7. Volker Henke
8. Arkadiusz Jaros
9. Jan Krawczuk
10. Halina Ostrowska
11. Katarzyna Przewalska
12. Andrzej Szuchnik
13. Wiesław Zaborowski
14. Danuta Wałcerz

2004 r.

1. Elżbieta Błaszczyk
2. Monika Borowiecka-Paczkowska
3. Ludwik Michał Brodzki
4. Bożena Mirosława Dołęgowska-Wysocka
5. Grażyna Kossowicz-Pękala
6. Zygmunt Kostkiewicz
7. Krzysztof Kudelski
8. Dariusz Kupiecki
9. Wiesława Kwatek
10. Bronisław Magdziarz
11. Magdalena Skowerska
12. Bogusław Sosnowski
13. Anna Katarzyna Wojciechowska

2005 r.

1. Zbigniew Andrzejewski
2. Ireneusz Arczewski
3. Witold Bej-Bełkowski
4. Kazimierz Paweł Bisek
5. Izabella Dudzin
6. Bogdan Frąckiewicz
7. Bogusław Hadyniak
8. Witold Janusz
9. Wacław Lewandowski
8. Ireneusz Łuszczewski
9. Paweł Miller
10. Marcin Jan Moskalewicz
11. Andrzej Muciek
12. Jarosław Piątkowski
13. Bogusława Pogorzelec
14. Marek Porąbaniec
15. Bogusław Skuza
16. Józef Winiarski

2007 r.

1. Magdalena Barcicka
2. Stanisław Borkowski
3. Grzegorz Cygonik
4. Witold Czechowski
5. Henryk Dankowiakowski
6. Piotr Gilowski
7. Witold Jaworski
8. Marian Zbigniew Krusiewicz
9. Waldemar Kwaśnik
10. Władysław Wojciech Mogilski
11. Jerzy Nowak
12. Konrad Rojewski
13. Adam Roman
14. Monika Rosa
15. Anna Sitek
16. Jerzy Wysocki
17. Fundacja „Prawo Ubezpieczeniowe”  Wydawca czasopisma „Prawo Asekuracyjne”

2008 r.

1. Jolanta Antczak
2. Sławomir Chwierut
3. Piotr Dudek
4. Franz Fuchs
5. Anna  Gruszka
6. Barbara Kęszycka
7. Andrzej Kinal
8. Mirosław Kozłowski
9. Stanisław Musiał
10. Iwona Pilars – Ratyńska
11. Piotr Podleśny
12. Marek Rundo
13. Lucyna Rybak
14. Agnieszka Smoleńska Miciałkiewicz
15. Katarzyna Szepczyńska
16. Józef Zych

2010 r.

Eric Lombard
Pierre de Villeneuve
Jean Bertrand Laroche
Jacek Nowotarski
Jan Rejdych
Michał Makarczyk
Halina Cieślak
Thierry Jeantet
Elżbieta Wojciechowska
Wacław Drozdowicz
Katarzyna Rubel
Katarzyna Grześkowiak
Elwira Ostrowska-Graczyk
Robert Dąbrowski
Jacek Jurzyk
Dariusz Kwiatkowski
Robert Pusz
Anna Sitek
Marek Łepik
Ryszarda Otto
Krystyna Chodnicka
Jacek Kugacz
Anita Bogusz
Andrzej Czub
Agnieszka Lewandowska
Jacek Ojrzyński
Grażyna Sudzińska-Amroziewicz
Piotr Szczepiórkowski
Agnieszka Wieczorek-Nowak
Ewa Woźniak
Monika Woźniak-Makarska
Ambroży Wójcik
Elżbieta Wójcik
Elżbieta Szambelan-Bakuła
Tomasz Chełmicki
Bogdan Szymczak
Grzegorz Buczkowski
Zbigniew Mikulski
Joanna Domańska
Katarzyna Rudzka
Janusz Lipiński
Wojciech Żernicki
Marcin Borowiec
Mariusz Kulig
Ryszard Domański
Adam H. Pustelnik
Małgorzata Knut
Paweł Zylm
Ilona Wolszleger-Dunajska
Mario Everardo Zamarripa Gonzalez
Magdalena Kampowska
Sława Cwalińska-Weychert
Stanisław Wlazło
Marek Czerski
Iwona Ochocka

2011 r.

Grażyna Golińska
Magdalena Kaczmarek
Katarzyna Kasztelan-Przybylska
Piotr Adamczyk
Andrzej Janc
Zbigniew Jęksa
Radosław Kamiński
Adam Muzioł
Jakub Nawracała
Piotr Szlenk
Paul Villemagne

2013 r.

Joanna Antoniak
Jacek Bielaczyk
Przemysław Dąbrowski
Robert Dębecki
Tomasz Domański
Patrycja Duszeńko-Majchrowska
Sławomir Gąsior
Agnieszka Gocałek
Piotr Grabowski
Rafał Grodzicki
Paweł Gucio
Tadeusz Hołyński
Michel Khalaf
Marcin Łukasz Kmetko
Ewa Kornacka
Dariusz Krzewina
Robert Kubiak
Agata Lem Kulig
Anna Maciak
Karolina Małolepsza
Anna Pawlak
Beata Piotrowska
Beata Politowicz
Adam Rospenk
Agnieszka Rózga
Beata Sambora
Mariusz J. Sarnowski,
dr Małgorzata Serwach
Arkadiusz Stachecki
Dariusz Zielent
Krystyna Żak

2014 r.

Stefania Arendarska
Gerard Binet
Gerard Bisewski
Marcin Dębicki
Piotr Dzikiewicz
Artur Gałek
Dariusz Gintowt
Marcin Góral
Krzysztof Grelewicz
Jan Marek Grzela
Jolanta Ilnicka
Maciej Jankowski
Andrzej Klesyk
Adam Kosiński
Marcin Kowalski
Iwona Król
Ewa  Lewicka-Banaszak
Kinga Libront
Bernard Maciąg
Stanisław Marchelewicz
Magdalena Marciniak
Małgorzata Michalak-Bartkowiak
Beata Mickiewicz
Mariusz Młynarczyk
Bernard Mycielski
Piotr Narloch
Jarosław Parkot
Dorota Plata
Filip Przydróżny
Jan E. Rościszewski
dr Sławomir Sadowski
Leszek Skop
Wojciech Sobczyński
Janusz Sowiński
Tomasz Szejnoch
Monika Truszkowska-Bednarek
Waldemar Wielgomas
Barbara Zagajewska
Agnieszka Żołędziowska-Kulig

2015 r.

Paweł Augustyn
Radosław Bedyński
Beata Bielak
Jarosław Bobkowski
Andrzej Daniluk
Magdalena Dominiak
Józef Głowania
Beata Grelowska
Aleksandra Hanzel
Maciej Izmajłow
Marek Jakubicz
Ewa Jezierewska
Czesław Jurek
Krzysztof Kocjan
Andrzej Kowalewski
Kazimierz Majdański
Anna Materny
Konrad Milewski
Marat Nevretdinov
Alina Niedzielska
Artur Pająk
Rafał Piotrowski
Dariusz Poniewierka
Andrzej Popielski
Inez Ratańska
Bożena Reglińska
Beata Siwczyńska-Antosiewicz
Arkadiusz Skowroń
Monika Spadło
Piotr Szczepański
Wiesław    Szermach
Piotr Sztrauch
Krzysztof Szypuła
Tomasz Tarkowski
Robert Tomaszewski
Barbara Treichel
Piotr Twardokęs
Agnieszka Zych
Michał Żelaśkiewicz
Zbigniew Żyra

2016 r.

Andrzej Jarczyk
Mariusz Kłosowski
Agata Skrężyna-Dudek
Hubert Grochowski
Magdalena Szczepańska
Iwona Borkowska
Robert Kowalczyk
Bartosz Okrasa
Angelika Pietrzyk-Paczosa
Grzegorz Kusy
Waldemar Kozłowski
Bartosz Dąbrowski
Elżbieta Rajter-Łożyńska
Jadwiga Łoś-Ujda
Ruzica Walkiewicz
Barbara Wdowiak
Karol Jasik
Halina Panek
Agnieszka Hołubowska
Jerzy Świątek

2017 r.

Rafał Stankiewicz
Krzysztof Dudek
Agata Osewska
Julita Czyżewska
Weronika Dejneka
Karolina Helmin-Biercewicz
Irmina Nowak
Eliza Ratajczyk-Gwizdalewicz
Jolanta Tkacz-Waszkowska
Rafał Jeż
Paweł Kacprzyk
Rafał Kiliński
Michał Koprowicz
Paweł Kuśmierowski
Maciej Rapkiewicz
Marcin Sokalski
Grażyna Maśnica
Bartosz Olszycki
Adam Łoziak
Jarosław Matusiewicz
Grzegorz Kulik
Helena Gosk
Borys Kowalski
Krzysztof Łyskawa
Tomasz Kromolicki
Aleksandra Kowalczyk
Dariusz Litwin
Anna Olejarczyk
Iwona Sadkowska
Marcin Kucharski
Paweł Stykowski
Maciej Woźniak
Michał Szyszko
Kamil Bara
Ewa Burchacińska
Marek Kowalski
Ewa Orłowska
Wiesław Puławski
Iwona Swobodzińska-Perdenia
Maciej Turowski
Magdalena Chorzewska
Kalina Kamińska-Sikorska
Małgorzata Kulińska-Sczogiel

2018 r.

Ewa Szajna
Tomasz Frączek
Paweł Pytel
Krzysztof Bachta
Magdalena Baczewska
Anna Bartyzel
Bohdan Białorucki
Rafał Cegieła
Tomasz Cichoń
Agnieszka Czajkowska
Grzegorz Człowiekowski
Marek Dąbrowski
Adam Dwulecki
Renata Dziewulska
Grzegorz Goluch
Edyta Jacyna
Mirosław Jagodziński
Agnieszka Jaworska-Żak
Dorota Jezierska
Wioletta Kaźmierczak
Łukasz Kosicki
Anna Kowalska
Hanna Kowalska
Mirosław Krzewiński
Joanna Mądry
Paweł Menkiewicz
Lech Mrozowski
Sławomir Niemierka
Katarzyna Olichwer
Marcin Pachałko
Ryszard Pilch
Małgorzata Podlasińska
Aneta Podyma-Milczarek
Jarosław Raszyński
Piotr Richert
Mariola Różańska-Kałużny
Małgorzata Sadurska
Maciej Sobczak
Artur Stępień
Paweł Surówka
Piotr Szewczyk
Anna Szlitkus-Raciborska
Małgorzata Sztabińska
Michał Świderski
Joanna Twardowska
Anna Wardecka
Maria Wąsowicz
Tomasz Węgrzyn
Małgorzata Wiśniewska-Żyła
Bartosz Zbyszewski

2019 r.

Alicja Beym
Piotr Borowski
Piotr Bułka
Mirosław Drzewicki
Marcin Dzięgielewski
Piotr Frankiewicz
Ewa Gałecka
Jacek Gdański
Dorota Glamkowska
Robert Gowin
Andrzej Hirsz
Jakub Jacewicz
Edyta Jankowska
Gabriel Jeż
Marcin Kazimierczak
Agnieszka Kinstler-Muchowska
Maciej Kołek
Edyta Konarzewska-Skubis
Monika Kondratowicz
Piotr Koralewski
Przemysław Kosowski
Jerzy Kryk
Krzysztof Kwaterski
Grzegorz Kwieciński
Jakub Machnik
Anna Majewska
Ewa Markiewicz
Joanna Murawska
Michał Nestorowicz
Agnieszka Nowacka
Radosława Ogonowska
Piotr Ożarek
Roman Pałac
Paweł Piechocki
Katarzyna Plewa
Aleksandra Polakowska-Szymańska
Sylwester Poniewierski
Jarosław Reszka
Monika Rosińska
Zbigniew Roszewski
Diana Rychter
Elżbieta Słabiak
Ewa Słowakiewicz
Marek Spanily
Agnieszka Szymczak
Tomasz Ślagórski
Robert Świderski
Łukasz Świerczek
Karol Tchórzewski
Joanna Tołwińska
Patryk Wasilewski
Marzena Wąsowska
Magdalena Wierzbicka
Iwona Wierzgała
Arkadiusz Wiśniewski
Urszula Wojtarowicz-Poparda
Piotr Wójcik
Joanna Wójcik
Andrzej Wysmułek
Karol Zacharkiewicz
Wioletta Dominika Zapałowska
Andrzej Zatorski
Marcin Żółtek
Piotr Żuk

2020 r.

Magdalena Adamska
Aleksandra Agatowska
Ewelina Baka
Monika Balcerzak
Agata Bernacińska
Renata Borkowska
Diana Bożek
Magdalena Brzozowska-Tomczyk
Krzysztof Bunikowski
Izabela Chabrowska
Jacek Chorąży
Marek Dmytryk
Bartosz Dołkowski
Georg Dziwak
Elżbieta Frydrychowicz-Sztanga
Krzysztof Gachewicz
Marzena Galicka-Chmiela
Wojciech Gałczyński
Adam Gertruda
Joanna Gorczyca
Joanna Grudnik
Monika Guzek
Roger Hodgkiss
Mirosław Jakubiak
Urszula Jasińska-Dakowicz
Agata Kacprzycka
Daniel Kaliszuk
Sławomir Kamiński
Ewa Kącka
Sylwia Kintop
Rafał Klepuszewski
Barbara Kobus-Gmyrek
Dorota Koman
Małgorzata Kosińska
Tomasz Kryłowicz
Rafał Kukier
Jerzy Lenard
Ewa Lipińska
Ewa Lipińska-Mitas
Andrzej Liwacz
Magdalena Maciejewska
Adriana Maciołek
Michał Miklewski
Elżbieta Mikusek
Bożena Moczulska
Krzysztof Mrówka
Andrzej Nepora
Anna Niziołek
Wojciech Okrzeja
Agata Patorska-Żeleźnik
Dariusz Patynowski
Damian Pikuła
ks. Szymon Pikus
Dariusz Radaczyński
Agnieszka Roguska
Rajmund Rusiecki
Piotr Rutkowski
Włodzimierz Rybak
Bożena Rzepka
Rafał Samczuk
Dorota Skibicka
Paweł Skrobutan
Jacek Skwierczyński
Wojciech Stasiak
Renata Stawiczny
Marta Stegienko
Martin Stenitzer
Barbara Stępniewicz-Godlewska
Tomasz Szarek
Piotr Szymkuć
Agnieszka Szyszka
Beata Szyszko
Robert Szywalski
Anna Świątek
Rafał Tokarz
Ilona Tomaszewska
Marek Twardowski
Jerzy Visan
Artur Widawski
Elżbieta Woźniak-Sitek
Jan Zimowicz

1996 rok

Uchwałą Zebrania Przedstawicieli z dnia 16 września 1996 r. Odznaki przyznano następującym osobom:

1. Teresa Bukowska
2. Kazimierz Darul
3. Bohdan Dzięcioł
4. Zbigniew Stanisław Japkiewicz
5. Krzysztof Jasiński
6. Barbara Just
7. Barbara Kozierowska
8. Leon Kozicki
9. Józef Jakubowski
10. Tadeusz Langer
11. Jan Łopuski
12. Andrzej Wąsiewicz
13. Mirosław Zdanowski
14. Eugeniusz Stroiński
15. Redakcja Rzeczpospolitej

1997 rok

Uchwałą Zebrania Przedstawicieli z dnia 3 grudnia 1997 roku przyznano następującym osobom:

1. Anatol Adamski
2. Danuta Bentkowska
3. Krystyna Bilska
4. Halina Ćwiklewicz
5. Tomasz Fallach
6. Andrzej Geisler
7. Andrzej Jasiński
8. Barbara Kacprzak
9. Maciej Kisielewicz
10. Eugeniusz Kowalewski
11. Norbert Laskowski
12. Marianna Matejuk
13. Marian P. Miziołek
14. Kazimierz Mnich
15. Krystyna Nowosad
16. Tadeusz Paderewski
17. Maria Płachta
18. Jan Piątek
19. Jerzy Pietrzkiewicz
20. Stanisław Stawarz
21. Adam Szpunar
22. Elżbieta Turkowska-Tyrluk
23. Jerzy Weight
24. Andrzej Wojtyński
25. Henryk Wujec

1998 rok

Uchwałą Zebrania Przedstawicieli z dnia 18 grudnia 1998 Odznaki przyznano nastepujacym osobom:

1. Zdzisław Ambroziak
2. Maria Biernacka
3. Marek Binięda
4. Jan Byś
5. Georges J. Dourte
6. Jadwiga Dydycz
7. Michał Henryk Górski
8. Adam Jałosiński
9. Krzysztof Jarmuszczak
10. Piotr Jan Kaczanowski
11. Danuta Karwowska
12. Jerzy Kisilowski
13. Kazimierz Kurtyka
14. Janina Murzynowska
15. Maciej Nowak
16. Mariola Nowak
17. Zofia Pawlak-Borsuk
18. Maciej Przemyślak
19. Jakub Rosiak
20. Tadeusz Sangowski
21. Irena Skowronek
22. Ewa Stachura-Kruszewska
23. Janusz Staniszewski
24. Stefan Szcześniewski
25. Piotr Śliwicki
26. Franciszek Wala
27. Józef Wasilewski
28. Franciszek J. Zięba
29. Janusz Ziejewski

2000 rok

Uchwałą Zebrania Przedstawicieli PIU z dnia 17 maja 2000 roku Odznaki przyznano następującym osobom:

1. Maria Kuchlewska
2. Jan Kufel
3. Thomas Mintoft-Czyż
4. Bolesław G. Stanejko
5. Edward Szpyra
6. Mariusz Wichtowski
7. Jean-Francoise de Vulpillieres
8. Muzeum Ubezpieczeń w Krakowie

Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Zebrania przedstawicieli z dnia 3 października 2000 roku Odznaki przyznano następującym osobom:

1. Grażyna Brocka
2. Alojzy Choda
3. Stanisław Godlewski
4. Halina Grążewska
5. Emila Grzelak
6. Hanna Karczewska-Czysz
7. Wojciech Kopeć
8. Mirosław Kowalski
9. Franciszek Leszko
10. Jerzy Łańcucki
11. Kazimierz Ortyński
12. Zdzisław Puzio
13. Bogdan Słabiński
14. Jan Socha
15. Grzegorz Szatkowski
16. Marian Wiśniewski
17. Andrzej Wojdyło

Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli z dnia 3 października 2000 roku Odznaki przyznano następującym pracownikom TUiR Warta S.A.:

1. Elżbieta Abramiuk
2. Karol Pazera
3. Tadeusz Rut
4. Robert Stańczak
5. Alicja Stosio
6. Władysław Świdrów
7. Regina Trocewicz

2001 rok

1. Aneta Antkiewicz
2. Zdzisław Brodecki
3. Bogusław Buziński
4. Paweł Dangel
5. Jan Durajczyk
6. Grażyna Dymkowska-Goslings
7. Roman Fulneczek
8. Antoni Gołoś
9. Miron Jędraszko
10. Łukasz Kalinowski
11. Mieczysław Klimek
12. Jerzy Legieć
13. Marian Zbigniew Łohutko
14. Halina Maj
15. Małgorzata Makulska
16. Lech Michalik
17. Ryszard Micyk
18. Jarosław Myjak
19. Małgorzta Rudkowska
20. Jerzy Wielgórecki
21. Jarosław Wodejko
22. Polski Związek Motorowy

2002 rok

1. Ewa Beata Basiak
2. Krystyna Biesiadecka
3. Ryszard Bociong
4. Jan Bogutyn
5. Andrzej Bratkowski
6. Andrzej Gładysz
7. Volker Henke
8. Arkadiusz Jaros
9. Jan Krawczuk
10. Halina Ostrowska
11. Katarzyna Przewalska
12. Andrzej Szuchnik
13. Wiesław Zaborowski
14. Danuta Wałcerz

2004 rok

1. Elżbieta Błaszczyk
2. Monika Borowiecka-Paczkowska
3. Ludwik Michał Brodzki
4. Bożena Mirosława Dołęgowska-Wysocka
5. Grażyna Kossowicz-Pękala
6. Zygmunt Kostkiewicz
7. Krzysztof Kudelski
8. Dariusz Kupiecki
9. Wiesława Kwatek
10. Bronisław Magdziarz
11. Magdalena Skowerska
12. Bogusław Sosnowski
13. Anna Katarzyna Wojciechowska

2005 rok

1. Zbigniew Andrzejewski
2. Ireneusz Arczewski
3. Witold Bej-Bełkowski
4. Kazimierz Paweł Bisek
5. Izabella Dudzin
6. Bogdan Frąckiewicz
7. Bogusław Hadyniak
8. Witold Janusz
9. Wacław Lewandowski
8. Ireneusz Łuszczewski
9. Paweł Miller
10. Marcin Jan Moskalewicz
11. Andrzej Muciek
12. Jarosław Piątkowski
13. Bogusława Pogorzelec
14. Marek Porąbaniec
15. Bogusław Skuza
16. Józef Winiarski

2007 rok

1. Magdalena Barcicka
2. Stanisław Borkowski
3. Grzegorz Cygonik
4. Witold Czechowski
5. Henryk Dankowiakowski
6. Piotr Gilowski
7. Witold Jaworski
8. Marian Zbigniew Krusiewicz
9. Waldemar Kwaśnik
10. Władysław Wojciech Mogilski
11. Jerzy Nowak
12. Konrad Rojewski
13. Adam Roman
14. Monika Rosa
15. Anna Sitek
16. Jerzy Wysocki
17. Fundacja „Prawo Ubezpieczeniowe”  Wydawca czasopisma „Prawo Asekuracyjne”

2008 rok

1. Jolanta Antczak
2. Sławomir Chwierut
3. Piotr Dudek
4. Franz Fuchs
5. Anna  Gruszka
6. Barbara Kęszycka
7. Andrzej Kinal
8. Mirosław Kozłowski
9. Stanisław Musiał
10. Iwona Pilars – Ratyńska
11. Piotr Podleśny
12. Marek Rundo
13. Lucyna Rybak
14. Agnieszka Smoleńska Miciałkiewicz
15. Katarzyna Szepczyńska
16. Józef Zych

2010 rok

Eric Lombard
Pierre de Villeneuve
Jean Bertrand Laroche
Jacek Nowotarski
Jan Rejdych
Michał Makarczyk
Halina Cieślak
Thierry Jeantet
Elżbieta Wojciechowska
Wacław Drozdowicz
Katarzyna Rubel
Katarzyna Grześkowiak
Elwira Ostrowska-Graczyk
Robert Dąbrowski
Jacek Jurzyk
Dariusz Kwiatkowski
Robert Pusz
Anna Sitek
Marek Łepik
Ryszarda Otto
Krystyna Chodnicka
Jacek Kugacz
Anita Bogusz
Andrzej Czub
Agnieszka Lewandowska
Jacek Ojrzyński
Grażyna Sudzińska-Amroziewicz
Piotr Szczepiórkowski
Agnieszka Wieczorek-Nowak
Ewa Woźniak
Monika Woźniak-Makarska
Ambroży Wójcik
Elżbieta Wójcik
Elżbieta Szambelan-Bakuła
Tomasz Chełmicki
Bogdan Szymczak
Grzegorz Buczkowski
Zbigniew Mikulski
Joanna Domańska
Katarzyna Rudzka
Janusz Lipiński
Wojciech Żernicki
Marcin Borowiec
Mariusz Kulig
Ryszard Domański
Adam H. Pustelnik
Małgorzata Knut
Paweł Zylm
Ilona Wolszleger-Dunajska
Mario Everardo Zamarripa Gonzalez
Magdalena Kampowska
Sława Cwalińska-Weychert
Stanisław Wlazło
Marek Czerski
Iwona Ochocka

2011 rok

Grażyna Golińska
Magdalena Kaczmarek
Katarzyna Kasztelan-Przybylska
Piotr Adamczyk
Andrzej Janc
Zbigniew Jęksa
Radosław Kamiński
Adam Muzioł
Jakub Nawracała
Piotr Szlenk
Paul Villemagne

2013 rok

Joanna Antoniak
Jacek Bielaczyk
Przemysław Dąbrowski
Robert Dębecki
Tomasz Domański
Patrycja Duszeńko-Majchrowska
Sławomir Gąsior
Agnieszka Gocałek
Piotr Grabowski
Rafał Grodzicki
Paweł Gucio
Tadeusz Hołyński
Michel Khalaf
Marcin Łukasz Kmetko
Ewa Kornacka
Dariusz Krzewina
Robert Kubiak
Agata Lem Kulig
Anna Maciak
Karolina Małolepsza
Anna Pawlak
Beata Piotrowska
Beata Politowicz
Adam Rospenk
Agnieszka Rózga
Beata Sambora
Mariusz J. Sarnowski,
dr Małgorzata Serwach
Arkadiusz Stachecki
Dariusz Zielent
Krystyna Żak

2014 rok

Stefania Arendarska
Gerard Binet
Gerard Bisewski
Marcin Dębicki
Piotr Dzikiewicz
Artur Gałek
Dariusz Gintowt
Marcin Góral
Krzysztof Grelewicz
Jan Marek Grzela
Jolanta Ilnicka
Maciej Jankowski
Andrzej Klesyk
Adam Kosiński
Marcin Kowalski
Iwona Król
Ewa  Lewicka-Banaszak
Kinga Libront
Bernard Maciąg
Stanisław Marchelewicz
Magdalena Marciniak
Małgorzata Michalak-Bartkowiak
Beata Mickiewicz
Mariusz Młynarczyk
Bernard Mycielski
Piotr Narloch
Jarosław Parkot
Dorota Plata
Filip Przydróżny
Jan E. Rościszewski
dr Sławomir Sadowski
Leszek Skop
Wojciech Sobczyński
Janusz Sowiński
Tomasz Szejnoch
Monika Truszkowska-Bednarek
Waldemar Wielgomas
Barbara Zagajewska
Agnieszka Żołędziowska-Kulig

2015 rok

Paweł Augustyn
Radosław Bedyński
Beata Bielak
Jarosław Bobkowski
Andrzej Daniluk
Magdalena Dominiak
Józef Głowania
Beata Grelowska
Aleksandra Hanzel
Maciej Izmajłow
Marek Jakubicz
Ewa Jezierewska
Czesław Jurek
Krzysztof Kocjan
Andrzej Kowalewski
Kazimierz Majdański
Anna Materny
Konrad Milewski
Marat Nevretdinov
Alina Niedzielska
Artur Pająk
Rafał Piotrowski
Dariusz Poniewierka
Andrzej Popielski
Inez Ratańska
Bożena Reglińska
Beata Siwczyńska-Antosiewicz
Arkadiusz Skowroń
Monika Spadło
Piotr Szczepański
Wiesław    Szermach
Piotr Sztrauch
Krzysztof Szypuła
Tomasz Tarkowski
Robert Tomaszewski
Barbara Treichel
Piotr Twardokęs
Agnieszka Zych
Michał Żelaśkiewicz
Zbigniew Żyra

2016 rok

Andrzej Jarczyk
Mariusz Kłosowski
Agata Skrężyna-Dudek
Hubert Grochowski
Magdalena Szczepańska
Iwona Borkowska
Robert Kowalczyk
Bartosz Okrasa
Angelika Pietrzyk-Paczosa
Grzegorz Kusy
Waldemar Kozłowski
Bartosz Dąbrowski
Elżbieta Rajter-Łożyńska
Jadwiga Łoś-Ujda
Ruzica Walkiewicz
Barbara Wdowiak
Karol Jasik
Halina Panek
Agnieszka Hołubowska
Jerzy Świątek

2017 rok

Rafał Stankiewicz
Krzysztof Dudek
Agata Osewska
Julita Czyżewska
Weronika Dejneka
Karolina Helmin-Biercewicz
Irmina Nowak
Eliza Ratajczyk-Gwizdalewicz
Jolanta Tkacz-Waszkowska
Rafał Jeż
Paweł Kacprzyk
Rafał Kiliński
Michał Koprowicz
Paweł Kuśmierowski
Maciej Rapkiewicz
Marcin Sokalski
Grażyna Maśnica
Bartosz Olszycki
Adam Łoziak
Jarosław Matusiewicz
Grzegorz Kulik
Helena Gosk
Borys Kowalski
Krzysztof Łyskawa
Tomasz Kromolicki
Aleksandra Kowalczyk
Dariusz Litwin
Anna Olejarczyk
Iwona Sadkowska
Marcin Kucharski
Paweł Stykowski
Maciej Woźniak
Michał Szyszko
Kamil Bara
Ewa Burchacińska
Marek Kowalski
Ewa Orłowska
Wiesław Puławski
Iwona Swobodzińska-Perdenia
Maciej Turowski
Magdalena Chorzewska
Kalina Kamińska-Sikorska
Małgorzata Kulińska-Sczogiel

2018 rok

Ewa Szajna
Tomasz Frączek
Paweł Pytel
Krzysztof Bachta
Magdalena Baczewska
Anna Bartyzel
Bohdan Białorucki
Rafał Cegieła
Tomasz Cichoń
Agnieszka Czajkowska
Grzegorz Człowiekowski
Marek Dąbrowski
Adam Dwulecki
Renata Dziewulska
Grzegorz Goluch
Edyta Jacyna
Mirosław Jagodziński
Agnieszka Jaworska-Żak
Dorota Jezierska
Wioletta Kaźmierczak
Łukasz Kosicki
Anna Kowalska
Hanna Kowalska
Mirosław Krzewiński
Joanna Mądry
Paweł Menkiewicz
Lech Mrozowski
Sławomir Niemierka
Katarzyna Olichwer
Marcin Pachałko
Ryszard Pilch
Małgorzata Podlasińska
Aneta Podyma-Milczarek
Jarosław Raszyński
Piotr Richert
Mariola Różańska-Kałużny
Małgorzata Sadurska
Maciej Sobczak
Artur Stępień
Paweł Surówka
Piotr Szewczyk
Anna Szlitkus-Raciborska
Małgorzata Sztabińska
Michał Świderski
Joanna Twardowska
Anna Wardecka
Maria Wąsowicz
Tomasz Węgrzyn
Małgorzata Wiśniewska-Żyła
Bartosz Zbyszewski

2019 rok

Alicja Beym
Piotr Borowski
Piotr Bułka
Mirosław Drzewicki
Marcin Dzięgielewski
Piotr Frankiewicz
Ewa Gałecka
Jacek Gdański
Dorota Glamkowska
Robert Gowin
Andrzej Hirsz
Jakub Jacewicz
Edyta Jankowska
Gabriel Jeż
Marcin Kazimierczak
Agnieszka Kinstler-Muchowska
Maciej Kołek
Edyta Konarzewska-Skubis
Monika Kondratowicz
Piotr Koralewski
Przemysław Kosowski
Jerzy Kryk
Krzysztof Kwaterski
Grzegorz Kwieciński
Jakub Machnik
Anna Majewska
Ewa Markiewicz
Joanna Murawska
Michał Nestorowicz
Agnieszka Nowacka
Radosława Ogonowska
Piotr Ożarek
Roman Pałac
Paweł Piechocki
Katarzyna Plewa
Aleksandra Polakowska-Szymańska
Sylwester Poniewierski
Jarosław Reszka
Monika Rosińska
Zbigniew Roszewski
Diana Rychter
Elżbieta Słabiak
Ewa Słowakiewicz
Marek Spanily
Agnieszka Szymczak
Tomasz Ślagórski
Robert Świderski
Łukasz Świerczek
Karol Tchórzewski
Joanna Tołwińska
Patryk Wasilewski
Marzena Wąsowska
Magdalena Wierzbicka
Iwona Wierzgała
Arkadiusz Wiśniewski
Urszula Wojtarowicz-Poparda
Piotr Wójcik
Joanna Wójcik
Andrzej Wysmułek
Karol Zacharkiewicz
Wioletta Dominika Zapałowska
Andrzej Zatorski
Marcin Żółtek
Piotr Żuk

2020 r.

Magdalena Adamska
Aleksandra Agatowska
Ewelina Baka
Monika Balcerzak
Agata Bernacińska
Renata Borkowska
Diana Bożek
Magdalena Brzozowska-Tomczyk
Krzysztof Bunikowski
Izabela Chabrowska
Jacek Chorąży
Marek Dmytryk
Bartosz Dołkowski
Georg Dziwak
Elżbieta Frydrychowicz-Sztanga
Krzysztof Gachewicz
Marzena Galicka-Chmiela
Wojciech Gałczyński
Adam Gertruda
Joanna Gorczyca
Joanna Grudnik
Monika Guzek
Roger Hodgkiss
Mirosław Jakubiak
Urszula Jasińska-Dakowicz
Agata Kacprzycka
Daniel Kaliszuk
Sławomir Kamiński
Ewa Kącka
Sylwia Kintop
Rafał Klepuszewski
Barbara Kobus-Gmyrek
Dorota Koman
Małgorzata Kosińska
Tomasz Kryłowicz
Rafał Kukier
Jerzy Lenard
Ewa Lipińska
Ewa Lipińska-Mitas
Andrzej Liwacz
Magdalena Maciejewska
Adriana Maciołek
Michał Miklewski
Elżbieta Mikusek
Bożena Moczulska
Krzysztof Mrówka
Andrzej Nepora
Anna Niziołek
Wojciech Okrzeja
Agata Patorska-Żeleźnik
Dariusz Patynowski
Damian Pikuła
ks. Szymon Pikus
Dariusz Radaczyński
Agnieszka Roguska
Rajmund Rusiecki
Piotr Rutkowski
Włodzimierz Rybak
Bożena Rzepka
Rafał Samczuk
Dorota Skibicka
Paweł Skrobutan
Jacek Skwierczyński
Wojciech Stasiak
Renata Stawiczny
Marta Stegienko
Martin Stenitzer
Barbara Stępniewicz-Godlewska
Tomasz Szarek
Piotr Szymkuć
Agnieszka Szyszka
Beata Szyszko
Robert Szywalski
Anna Świątek
Rafał Tokarz
Ilona Tomaszewska
Marek Twardowski
Jerzy Visan
Artur Widawski
Elżbieta Woźniak-Sitek
Jan Zimowicz