Wstęp

Polska Izba Ubezpieczeń jest organizacją samorządu branżowego reprezentującą zakłady ubezpieczeń wykonujące działalność na terytorium Polski. Izba prowadzi działania mające na celu zwiększenie świadomości ubezpieczeniowej społeczeństwa oraz prowadzenie wielostronnego dialogu na rzecz rozwoju sektora ubezpieczeń w naszym kraju.

Polska Izba Ubezpieczeń przestrzega przepisów normujących ochronę danych osobowych, a w szczególności przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych przez Polską Izbę Ubezpieczeń.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Polska Izba Ubezpieczeń z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa.

Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: office@piu.org.pl lub pisemnie na adres siedziby PIU.

Zakres przetwarzanych danych, cele przetwarzania i podstawa prawna

PIU przetwarza dane osobowe uczestników konferencji, seminariów, warsztatów i innych spotkań szkoleniowych tj. imię, nazwisko, nazwa firmy, adresy poczty elektronicznej w celu prawidłowej obsługi administracyjnej organizowanych przez PIU wydarzeń. Podstawą prawną do przetwarzania przez PIU tego rodzaju danych osobowych jest art. 6 ust. 1. lit. a) RODO, co oznacza wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą.

PIU przetwarza dane odbiorców Internetowego Tygodnika Ubezpieczeniowego tj. adres poczty elektronicznej w celu świadczenia usługi związanej z rejestracją do newslettera, obsługą zamówienia newslettera i przeprowadzenia autoryzacji on-line. Podstawą prawną do przetwarzania przez PIU tego rodzaju danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy polegającej na zapisaniu się do newslettera.

W celu realizacji zadań statutowych, PIU przetwarza dane osobowe członków działających w PIU stałych Komisji, Podkomisji oraz Zespołów i Grupy Roboczych, tj. imię, nazwisko, nazwa firmy. Podstawą prawną do przetwarzania przez PIU tego rodzaju danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes PIU, jako administratora danych, polegający na informowaniu o utworzonych i działających przy PIU w/w zespołów konsultacyjno-doradczych, wspierających PIU w realizacji jej zadań statutowych.

Okres przechowywania danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa PIU przetwarza dane osobowe przez czas, który jest niezbędny do osiągnięcia wskazanego celu przetwarzania oraz przez okres niezbędny dla realizacji statutowych zadań PIU. Po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy normujące działalność PIU lub inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym PIU usługi wsparcia i rozwoju usług informatycznych oraz wsparcia usług marketingowych. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z PIU i wyłącznie zgodnie z poleceniami PIU. W umowach z podmiotami, którym dane są przekazywane przewidziane są postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu zachowania standardów PIU oraz zobowiązania do przestrzegania standardów PIU w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa.

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i ich realizacja

Osobie, której dane dotyczą, w zakresie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przysługuje:

  • prawo dostępu do treści danych
  • prawo do sprostowania danych
  • prawo do usunięcia danych
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  • prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych
  • prawo do przenoszenia danych
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio taka zgoda została wyrażona.

W celu realizacji uprawnień, osoba której dane dotyczą może wysłać wiadomość na adres e-mail: office@piu.org.pl lub pisemnie na adres siedziby PIU: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa.

Polityka plików cookies

Niniejsza polityka plików cookies informuje o sposobie, w jaki PIU korzysta z plików cookies, pikseli i wtyczek społecznościowych w związku z korzystaniem i interakcją użytkowników z serwisami internetowymi PIU.

Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika, które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny PIU (cookies własne) lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). Cookies są pobierane przy każdym „wejściu” (cookies trwałe) i „wyjściu” (cookies sesyjny) ze strony internetowej. Cookies nie służą do ustalania tożsamości użytkowników a jedynie ich urządzeń.

PIU używa plików typu cookies do rozpoznawania i zapamiętywania informacji o użytkownikach w celach statystycznych – co pozwala na tworzenie do celów wewnętrznych statystyk pracy serwisów i odwiedzin użytkowników.

Podstawą prawną przetwarzania przez PIU tego rodzaju danych jest zgoda użytkownika wyrażona za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki internetowej.

Zgoda na cookies

Podczas pierwszej wizyty w serwisach internetowych PIU wyświetlana jest użytkownikowi informacja na temat stosowania plików cookies. Każdy użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików typu cookies w przeglądarce internetowej. Sposób wyłączenia możliwości pobierania i przechowywania plików typu cookies w popularnych przeglądarkach internetowych został opisany w pomocy danej przeglądarki.

Zablokowanie plików cookies lub ich usunięcie z pamięci komputera użytkownika nie wpływa w żaden sposób na możliwości korzystania z serwisów internetowych PIU.

Cookies własne

Cookies własne PIU wykorzystuje w celu zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisów internetowych PIU.

Cookies podmiotów trzecich

W serwisach internetowych PIU wykorzystywane są funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich.

Google Analytics

W celu optymalizacji serwisów internetowych PIU wykorzystywane są narzędzia Google Analytics.

Narzędzia społecznościowe

W serwisach internetowych PIU wykorzystywane są technologie oferowane w kanałach mediów społecznościowych. W związku z tym w serwisach internetowych PIU stosowane są piksele Facebooka, które składają się z fragmentów kodu i kropek o rozmiarach piksela, umieszczonych na stronach serwisów internetowych PIU, które wiążą wizytę użytkownika w serwisach internetowych PIU z Facebookiem. W trakcie ładowania się piksela Facebook umieszcza na komputerze użytkownika tzw. plik cookie „fr” co pomaga Facebookowi w zapewnianiu użytkownikowi treści dostosowanych do indywidualnych zainteresowań.

Media społecznościowe

Serwisy internetowe PIU zawierają odnośniki do serwisów społecznościowych takich jak Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIN. Korzystanie z odnośników może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych. Wszelkie dane osobowe lub inne informacje wprowadzane do serwisów PIU mogących obsługiwać serwisy społecznościowe mogą być odczytywane, zbierane oraz wykorzystywane przez innych użytkowników serwisów społecznościowych, których PIU nie jest w stanie kontrolować. Wobec tego PIU nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie, niewłaściwe wykorzystanie lub przywłaszczenie danych osobowych lub innych informacji wprowadzonych przez użytkowników do serwisów społecznościowych.

Bezpieczeństwo informacji

Polska Izba Ubezpieczeń wprowadziła niezbędne środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

System Polskiej Izby Ubezpieczeń szyfruje komunikację pomiędzy komputerem użytkownika a serwerami PIU z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).