12 maja 2017
/
Aktualności

Walne Zgromadzenie PIU przyznało 10 maja 2017 r. odznaki „Za zasługi dla ubezpieczeń”. Jest to odznaka branżowa, która przyznawana jest osobie pracującej na rzecz ubezpieczeń, w tym pracownikom naukowym zajmującym się problematyką ubezpieczeniową lub krzewieniem wiedzy o ubezpieczeniach oraz innym osobom fizycznym lub prawnym, które wniosły znaczący wkład w rozwój ubezpieczeń w Polsce.
Odznaki otrzymali:

 • Krzysztof Dudek
 • Agata Osewska
 • Julita Czyżewska
 • Weronika Dejneka
 • Irmina Nowak
 • Eliza Ratajczyk-Gwizdalewicz
 • Jolanta Tkacz-Waszkowska
 • Rafał Jeż
 • Paweł Kacprzyk
 • Rafał Kiliński
 • Michał Koprowicz
 • Paweł Kuśmierowski
 • Maciej Rapkiewicz
 • Marcin Sokalski
 • Grażyna Maśnica
 • Bartosz Olszycki
 • Karolina Helmin-Biercewicz
 • Adam Łoziak
 • Jarosław Matusiewicz
 • Grzegorz Kulik
 • Rafał Stankiewicz
 • Helena Gosk
 • Borys Kowalski
 • Krzysztof Łyskawa
 • Tomasz Kromolicki
 • Aleksandra Kowalczyk
 • Dariusz Litwin
 • Anna Olejarczyk
 • Iwona Sadkowska
 • Marcin Kucharski
 • Paweł Stykowski
 • Maciej Woźniak
 • Michał Szyszko
 • Kamil Bara
 • Ewa Burchacińska
 • Marek Kowalski
 • Ewa Orłowska
 • Wiesław Puławski
 • Iwona Swobodzińska-Perdenia
 • Maciej Turowski
 • Magdalena Chorzewska
 • Kalina Kamińska-Sikorska
 • Małgorzata Kulińska-Sczogiel