Polska Izba Ubezpieczeń raz do roku wydaje kompleksowe podsumowanie wyników zakładów ubezpieczeń działających w Polsce, opis trendów panujących na rynku polis, a także sytuacji makroekonomicznej oraz warunków, w jakich funkcjonuje rynek usług finansowych. Raport Roczny PIU stanowi wyczerpujący zbiór danych finansowych całego sektora ubezpieczeniowego.

2010

Raport „Ubezpieczenia 2010” w pełnej wersji można pobrać pod poniższym linkiem:

Ubezpieczenia 2010

Raport Roczny PIU 2010 w pełnej wersji można pobrać pod poniższym linkiem:

Raport roczny PIU 2010

Dane 2010 w formacie Excel

2009

Raport „Ubezpieczenia 2009” w pełnej wersji można pobrać pod poniższym linkiem:

Ubezpieczenia 2009

Raport Roczny PIU 2009 w pełnej wersji można pobrać pod poniższym linkiem:

Raport roczny PIU 2009

Dane 2009 w formacie Excel

2008

Raport Roczny PIU pt. „Ubezpieczenia 2008” w pełnej wersji można pobrać pod poniższym linkiem:

Ubezpieczenia – 2008

2007

Archiwalny Raport – 2007

2006

Archiwalny Raport – 2006