Tekst jednolity Statutu ustalony przez Zarząd 14 maja 2019r. na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 9 maja 2019r.