8-9 maja w Sopocie w hotelu Sheraton odbył się VI Kongres Polskiej Izby Ubezpieczeń – najważniejsze forum dyskusji branży ubezpieczeniowej w Polsce, gromadzące corocznie w Sopocie przedstawicieli parlamentu, administracji rządowej, nadzoru finansowego i zakładów ubezpieczeń. W tym roku na kongresie gościło 280 osób.

Tegoroczny kongres otworzyli:

List od Pana Grzegorza Schreibera, sekretarza stanu ds. parlamentarnych w KPRM

List od Pana Marka Kuchcińskiego, Marszałka Sejmu RP

List od Pana Marka Chrzanowskiego, przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

Prezentacje:

J.G.Pradzynski Człowiek w centrum uwagi

K.U.Schanz Understanding and addressing global insurance protection gaps

T.Schneider Thriving in a changing world

S.Kropfl Family income pension

T.Tang The Art of the Possible

K.Piech Blockchain

 

Zapis video wszystkich wykładów i paneli dyskusyjnych:

Zdjęcia: