Od 1 marca 2019 r. w Brukseli działa Biuro Polskiej Izby Ubezpieczeń, Jest ono głosem polskiej branży ubezpieczeniowej na poziomie europejskim. W procesie legislacyjnym, PIU rozwija, promuje i broni pozycji polskiej branży ubezpieczeniowej, prezentując stanowiska poparte badaniami i ekspertyzami. Poprzez swoje działania, PIU przyczynia się do stworzenia w Polsce przyjaznego otoczenia prawnego, które pozwoli na stabilny rozwój polskiego rynku ubezpieczeń i oferowanie klientom dopasowanej do ich potrzeb ochrony ubezpieczeniowej.
Przedstawicielstwo zajmuje się prezentowaniem stanowisk, komentarzy i uwag polskiego sektora ubezpieczeń w ramach prowadzonych prac legislacyjnych na poziomie UE, w szczególności przez Komisję Europejską, Parlament Europejski i Radę. Przedstawicielstwo zajmuje się także dostarczaniem informacji na temat istotnych decyzji podejmowanych przez instytucje UE.
Zapoznaj się z naszymi opiniami na blogu PIU.

Kontakt:
Iwona Szczęsna
Manager Zespołu ds. Współpracy Międzynarodowej/
Head of International Affairs Unit, Head of Brussels Office
Polska Izba Ubezpieczeń/Polish Chamber of Insurance
Twarda 18, 00-105 Warszawa/Rue Montoyer 51, B-1000 Brussels
mobile: +48 507 731 023
e-mail: i.szczesna@piu.org.pl

Polska Izba Ubezpieczeń od 1998 r. jest członkiem Insurance Europe. Jest to organizacja zrzeszająca izby i związki ubezpieczeniowe z krajów europejskich. Integruje działania partnerów z wszystkich stron starego kontynentu. Podstawowym wyzwaniem jakie stawia sobie organizacja jest rozwiązywanie problemów związanych ze strategicznymi interesami europejskich firm ubezpieczeniowych.

Insurance Europe podejmuje tematy globalne reprezentując europejskie środowisko ubezpieczeniowe na forum takich organizacji jak OECD, WTO czy IAIS. Prezes PIU zasiada w Komitecie Wykonawczym Insurance Europe. Eksperci PIU wnoszą perspektywę polskiego rynku ubezpieczeniowego w prace Komitetów i Grup Eksperckich.

 

Trzydzieści jeden stowarzyszeń ubezpieczycieli (w tym Polska Izba Ubezpieczeń) reprezentujących 87 procent światowego rynku ubezpieczeń założyło 9 października 2012 r. Globalną Federację Stowarzyszeń Ubezpieczeniowych (GFIA). GFIA reprezentuje branżę na arenie międzynarodowej, w tym opiniuje i służy głosem doradczym Międzynarodowemu Stowarzyszeniu Nadzorców Ubezpieczeniowych IAIS. PIU wnosi wkład w prace GFIA poprzez udział w pracach grup roboczych.