25 czerwca 2013
/
Wydania specjalne

Ubezpieczenie jest jedną z najczęściej używanych metod finansowania skutków ryzyk zarówno przez osoby fizyczne, jak i przedsiębiorstwa. Mechanizm ubezpieczenia zapewnia świadczenie znacząco przewyższające składkę i bardzo skutecznie stabilizuje sytuację finansową ubezpieczonego. Niniejsza publikacja jest poprawioną i zaktualizowaną wersją wydania specjalnego „Wiadomości Ubezpieczeniowych” 1/2010.

Dr Marcin Kawiński jest adiunktem w Katedrze Ubezpieczenia Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jego zainteresowania zawodowe skupiają się wokół zastosowania ubezpieczeń w finansach osobistych. Współpracuje z The Centre for European Policy Studies, Institute of Applied Social Studies oraz CHASM na Uniwersytecie w Birmingham. Przez wiele lat pracował w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych, zasiadał również w Steering Committee sieci instytucji polubownego rozstrzygania sporów przy Komisji Europejskiej FIN-NET. Był członkiem forum ekspertów usług finansowych przy Komisji Europejskiej FIN-USE. Obecnie zasiada w Financial Services User Group przy Komisji Europejskiej, jest również członkiem Insurance and Reinsurance Stakeholder Group oraz Occupational Pension Stakeholder Group przy Europejskim Nadzorze Ubezpieczeniowym i Emerytalnym (EIOPA). Jest arbitrem Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Ubezpieczenia w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski